Wie is MediReva?

MediReva is een medisch speciaalzaak die zorgt voor de levering van medische hulpmiddelen en verzorgingsmaterialen door heel Nederland. Dit doen we met de hoogst mogelijke zorg en aandacht voor het product en voor de eindgebruiker.

Speerpunten in onze dienstverlening zijn persoonlijke aandacht, professionele service, en eenvoud en snelheid in het bestelproces.

Kijk op www.medireva.nl voor meer informatie of ga direct naar MedirevaNet, onze portal voor zorgprofessionals.

Waarom vindt het MediReva Symposium plaats?

MediReva vindt het belangrijk dat verpleegkundigen, dietisten en andere zorgprofessionals op de hoogte zijn van de innovaties en veranderingen in het vakgebied. Met het MediReva Symposium willen wij hierover informeren en inspireren en geven we antwoord op de vragen die de veranderende omstandigheden met zich meebrengen.

Met presentaties van verschillende sprekers en een workshop over veranderingen geven wij je handvatten om meer grip op de eigen werksituatie te krijgen. Je leert niet alleen om te gaan met de veranderingen, maar er ook voor open te staan en ze te verbeteren. Die verandering in jouzelf helpt je uiteindelijk met het uitvoeren van je dagelijkse werk en om kleur te geven aan jouw zorg.

Copyright MediReva © 2023.